Energetické štítky: čo sa zmení pre spotrebiteľa

Aké sú predpisy EÚ pre ErP (“Energeticky rovnaké Produkty¨)

V roku 2015 Európska Únia vydala štyri hlavné nariadenia pre vykurovacie zariadenia (ErP predpisy), ktoré zahŕňajú krby, kachle a boilery spaľujúce drevo a pelety.
Cieľom týchto nariadení bolo predstaviť len “najnovšie generácie“ výrobkov na Európsky trh, ktoré sú povinne označené špecifickým energetickým označením (Energetické štítky) s rovnakou energetickou triedou.

Pre zariadenia spaľujúce biomasu, ErP smernica nadobudla platnosť v 28 členských krajinách EÚ
 a vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru v nasledujúcich dátumoch:

- Označovacia povinnosť pre kotly spaľujúce biomasu ( pelety ) nadobudla platnosť 1. Apríla 2017 (EÚ smernica 2015/1187)

- Označovacia povinnosť pre kachle a krby spaľujúce drevo, alebo pelety nadobudla platnosť 1. Januára 2018 ( EÚ smernica 2015/1186)

Ako čítať Energetické štítky pre teplovzdušné kachle a krby

  • Názov výrobcu a ochranná známka
  • Názov modelu
  • Energetická trieda výkonu, stupnica od G až po A++
  • Priamy tepelný výkon zariadenia, menovite výstupný výkon vyjadrený v kW

Ako čítať Energetické štítky pre teplovodné kachle a kotly

Energetické označenie teplovodných kachlí a krbov musí obsahovať rovnaké informácie ako teplovzdušné zariadenia, plus nepriamy termálny výkon vypustený zariadením do vodného systému.