ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AJ U NÁS - ŠTÁTNA DOTÁCIA NA BIOMASU

Kotol na biomasu - štátna dotácia

Na Slovensku sa kúrenie drevenými peletami stáva už bežným spôsobom vykurovania v rodinných domoch. Prečo je to tak? Stačí si uvedomiť obrovské výhody tohto paliva a snáď každý, kto doteraz kúril uhlím alebo naopak stavia doma a volí spôsob vykurovania uzná, že na tých peletách niečo je!

Výhody:
- Lacné a dostupné palivo
- Vysoká výhrevnosť
- Čistá a jednoduchá manipulácia
- Jednoduché a nenáročné skladovanie
- Podpora čistoty vzduchu, ktorý dýchame - Živý oheň v interiéri

Štátna dotácia " Zelená domácnostiam " schvaľuje 5 typov zariadení, a medzi nimi sú aj KOTLY NA BIOMASU. Jednou z podmienkou pre získanie štátnej dotácie je, aby inštalovaný kotol na biomasu spĺňal určité technické a k životnému prostrediu šetrné vlastnosti.

 

My Vám ponúkame najpredávanejší, najúspornejší a najvýkonnejší kotol na pelety vo svojej triede, ktorý je schválený akreditačnou agentúrou ( SIEA ).

Peletové kotly rady COMPACT RED patria k najvýkonnejším kotlom vo svojej triede na trhu.
Spĺňajú najlepšiu emisnú triedu 5 (podľa normy EN 303-5:2013). Zároveň majú veľkú účinnosť spaľovania nad 90%. Kotle sú určené pre rodinné domy a sú veľmi nenáročné na priestor. Pre inštaláciu kotla nie sú potrebné zložité stavebné úpravy. Sú vhodné aj do stiesnených priestorov ako sú napríklad suterén, skriňa, malé technické miestnosti atď. Kotle COMPACT sú pripravené pre jednoduché a rýchle napojenie priamo do systému stavby bez ďalších investícií.

Tieto kompaktné kotle umožňujú úsporné vykurovanie a zároveň sú vhodné aj na ohrev úžitkovej vody. Majú zabudované výkonné obehové čerpadlo, expanznú nádobu, zásobník na pelety a reguláciu. Kotle majú tiež zabudovaný veľký popolník s kapacitou na celý týždeň.

Pre jednoduchšie ovládanie majú zabudovanú digitálnu riadiacu jednotku s elektronicky programovateľnými funkciami. Kotle COMPACT majú zabudovanú lambda sondu pre optimálne nastavenie horenia. Lambda sonda dokáže analyzovať kvalitu priložených peliet, podľa ktorých prispôsobí intenzitu horenia.

Kotly na pelety rady COMPACT RED sú k dispozícií vo výkonoch 14kW, 18kW, 24kW, 35kW a 45kW.

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

√ ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu

√ ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom ( CZT )

√ ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT

Maximálna hodnota poukážky :

√ pre rodinný dom je 100 € / kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 €

Po skúsenostiach so štátnou dotáciou z pred pár rokov, kedy desiatky našich zákazníkov dostali podporu štátnej dotácie sme pre Vás správnou voľbou pre zníženie nákladov vykurovania. Určíme to najvýkonnejšie zariadenie pre váš dom, vybavíme vhodného registrovaného zhotoviteľa ( čo je jedna z ďalších podmienok ) aj s kompletnou administráciou.

Vyplňte jednoduchý formulár a znižovanie nákladov môže začať okamžite !

Meno a priezvisko
Adresa inštalácie
Mobil
E-mail
Mám vybraté zariadenie
Zariadenie

Ak si neviete vybrať správne zariadenie, zadajte veľkosť obytnej plochy a my Vám poradíme

Obytná plocha na vykurovanie v m2
Poznámka